SILSILAH KERAJAAN KESULTANAN BANTEN


PERHATIAN (HARAP DIBACA SECARA SEKSAMA) : Tulisan in hanya sekedar berbagi tentang sejarah Banten dan Kebantenan saja, jadi pemilik blog ini tidak pernah mengaku dan bukan sebagai keturunan resmi dari kerajaan kesultanan Banten. Jika ada keturunan kerajaan kesultanan Banten yang sah ikut berkomentar di tulisan ini, silakan koreksi jika ada yang salah dari silsilah ini. Semoga sejarah / garis silsilah ini bermanfaat bagi generasi -masyarakat- Banten pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Terima Kasih. Salam hangat.

Tawasul silsilah merupakan salah cara untuk mempermudah mendapat keilmuan sejarah, untuk kita semua.

 • Nabi Muhammad SAW.

 • Fatimah Az-Zahra binti
 • Al-Husain putera Ali bin Abu Tholib dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad
 • Al-Imam Sayyidina Hussain bin
 • Sayyidina ‘Ali Zainal ‘Abidin bin
 • Sayyidina Muhammad Al Baqir bin
 • Sayyidina Ja’far As-Sodiq bin
 • Sayyid Al-Imam Ali Uradhi bin
 • Sayyid Muhammad An-Naqib bin
 • Sayyid ‘Isa Naqib Ar-Rumi bin
 • Ahmad al-Muhajir bin
 • Sayyid Al-Imam ‘Ubaidillah bin
 • Sayyid Alawi Awwal bin
 • Sayyid Muhammad Sohibus Saumi’ah bin
 • Sayyid Alawi Ats-Tsani bin
 • Sayyid Ali Kholi’ Qosim bin
 • Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut)
 • Sayyid Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut) bin
 • Sayyid Amir ‘Abdul Malik Al-Muhajir (Nasrabad, India) bin
 • Sayyid Abdullah Al-‘Azhomatu Khan bin
 • Sayyid Ahmad Shah Jalal @ Ahmad Jalaludin Al-Khan bin
 • Sayyid Syaikh Jumadil Qubro @ Jamaluddin Akbar Al-Khan bin
 • Sayyid ‘Ali Nuruddin Al-Khan @ ‘Ali Nurul ‘Alam
 • Sayyid ‘Umadtuddin Abdullah Al-Khan bin
 • Sunan Gunung Jati @ Syarif Hidayatullah Al-Khan

SYARIF HIDAYATULLAH – SUNAN GUNUNG JATI berputera :

 1. Ratu Ayu Pembayun
 2. Pangeran Pasarean
 3. Pangeran Jaya Lelana
 4. Maulana Hasanuddin
 5. Pangeran Bratakelana
 6. Ratu Wianon
 7. Pangeran Turusmi

PANGERAN HASANUDDIN – PANEMBAHAN SUROSOWAN (1552-1570) berputera :

 1. Ratu Pembayun
 2. Pangeran Yusuf
 3. Pangeran Arya Japara
 4. Pangeran Suniararas
 5. Pangeran Pajajara
 6. Pangeran Pringgalaya
 7. Pangeran Sabrang Lor
 8. Ratu Keben
 9. Ratu Terpenter
 10. Ratu Biru
 11. Ratu Ayu Arsanengah
 12. Pangeran Pajajaran Wado
 13. Tumenggung Wilatikta
 14. Ratu Ayu Kamudarage
 15. Pangeran Sabrang Wetan

MAULANA YUSUF PANEMBAHAN PAKALANGAN GEDE (1570-1580) berputra :

 1. Pangeran Arya Upapati
 2. Pangeran Arya Adikara
 3. Pangeran Arya Mandalika
 4. Pangeran Arya Ranamanggala
 5. Pangeran Arya Seminingrat
 6. Ratu Demang
 7. Ratu Pecatanda
 8. Ratu Rangga
 9. Ratu Ayu Wiyos
 10. Ratu Manis
 11. Pangeran Manduraraja
 12. Pangeran Widara
 13. Ratu Belimbing
 14. Maulana Muhammad

MAULANA MUHAMMAD PANGERAN RATU ING BANTEN (1580-1596) berputra :

 1. Pangeran Abdul Kadir

SULTAN ABUL MAFAKHIR MAHMUD ‘ABDUL KADIR KENARI (1596-1651) berputra :

 1. Sultan ‘Abdul Maali Ahmad Kenari (Putra Mahkota)
 2. Ratu Dewi
 3. Ratu Ayu
 4. Pangeran Arya Banten
 5. Ratu Mirah
 6. Pangeran Sudamanggala
 7. Pangeran Ranamanggala
 8. Ratu Belimbing
 9. Ratu Gedong
 10. Pangeran Arya Maduraja
 11. Pangeran Kidul
 12. Ratu Dalem
 13. Ratu Lor
 14. Pangeran Seminingrat
 15. Ratu Kidul
 16. Pangeran Arya Wiratmaka
 17. Pangeran Arya Danuwangsa
 18. Pangeran Arya Prabangsa
 19. Pangeran Arya Wirasuta
 20. Ratu Gading
 21. Ratu Pandan
 22. Pangeran Wirasmara
 23. Ratu Sandi
 24. Pangeran Arya Jayaningrat
 25. Ratu Citra
 26. Pangeran Arya Adiwangsa
 27. Pangeran Arya Sutakusuma
 28. Pangeran Arya Jayasantika
 29. Ratu Hafsah
 30. Ratu Pojok
 31. Ratu Pacar
 32. Ratu Bangsal
 33. Ratu Salamah
 34. Ratu Ratmala
 35. Ratu Hasanah
 36. Ratu Husaerah
 37. Ratu Kelumpuk
 38. Ratu Jiput
 39. Ratu Wuragil

PUTRA MAHKOTA SULTAN ‘ABDUL MA’ALI AHMAD, berputera:

 1. Abul Fath Abdul Fattah
 2. Ratu Panenggak
 3. Ratu Nengah
 4. Pangeran Arya Elor
 5. Ratu Wijil
 6. Ratu Puspita
 7. Pangeran Arya Ewaraja
 8. Pangeran Arya Kidul
 9. Ratu Tinumpuk
 10. Ratu Inten
 11. Pangeran Arya Dipanegara
 12. Pangeran Arya Ardikusuma
 13. Pangeran Arya Kulon
 14. Pangeran Arya Wetan
 15. Ratu Ayu Ingalengkadipura

SULTAN AGENG TIRTAYASA -‘ABUL FATH ‘ABDUL FATTAH (1651-1672) berputra :

 1. Sultan Haji
 2. Pangeran Arya ‘abdul ‘Alim
 3. Pangeran Arya Ingayudadipura
 4. Pangeran Arya Purbaya
 5. Pangeran Sugiri
 6. Tubagus Rajasuta
 7. Tubagus Rajaputra
 8. Tubagus Husaen
 9. Raden Mandaraka
 10. Raden Saleh
 11. Raden Rum
 12. Raden Mesir
 13. Raden Muhammad
 14. Raden Muhsin
 15. Tubagus Wetan
 16. Tubagus Muhammad ‘Athif
 17. Tubagus Abdul
 18. Ratu Raja Mirah
 19. Ratu Ayu
 20. Ratu Kidul
 21. Ratu Marta
 22. Ratu Adi
 23. Ratu Ummu
 24. Ratu Hadijah
 25. Ratu Habibah
 26. Ratu Fatimah
 27. Ratu Asyiqoh
 28. Ratu Nasibah
 29. Tubagus Kulon

SULTAN ABU NASR ABDUL KAHHAR – SULTAN HAJI (1672-1687) berputra :

 1. Sultan Abdul Fadhl
 2. Sultan Abul Mahasin
 3. Pangeran Muhammad Thahir
 4. Pangeran Fadhludin
 5. Pangeran Ja’farrudin
 6. Ratu Muhammad Alim
 7. Ratu Rohimah
 8. Ratu Hamimah
 9. Pangeran Ksatrian
 10. Ratu Mumbay (Ratu Bombay)

SULTAN ABUDUL FADHL (1687-1690) berputra :
– Tidak Memiliki Putera

SULTAN ABUL MAHASIN ZAINUL ABIDIN (1690-1733 ) berputra :

 1. Sultan Muhammad Syifa
 2. Sultan Muhammad Wasi’
 3. Pangeran Yusuf
 4. Pangeran Muhammad Shaleh
 5. Ratu Samiyah
 6. Ratu Komariyah
 7. Pangeran Tumenggung
 8. Pangeran Ardikusuma
 9. Pangeran Anom Mohammad Nuh
 10. Ratu Fatimah Putra
 11. Ratu Badriyah
 12. Pangeran Manduranagara
 13. Pangeran Jaya Sentika
 14. Ratu Jabariyah
 15. Pangeran Abu Hassan
 16. Pangeran Dipati Banten
 17. Pangeran Ariya
 18. Raden Nasut
 19. Raden Maksaruddin
 20. Pangeran Dipakusuma
 21. Ratu Afifah
 22. Ratu Siti Adirah
 23. Ratu Safiqoh
 24. Tubagus Wirakusuma
 25. Tubagus Abdurrahman
 26. Tubagus Mahaim
 27. Raden Rauf
 28. Tubagus Abdul Jalal
 29. Ratu Hayati
 30. Ratu Muhibbah
 31. Raden Putera
 32. Ratu Halimah
 33. Tubagus Sahib
 34. Ratu Sa’idah
 35. Ratu Satijah
 36. Ratu ‘Adawiyah
 37. Tubagus Syarifuddin
 38. Ratu ‘Afiyah Ratnaningrat
 39. Tubagus Jamil
 40. Tubagus Sa’jan
 41. Tubagus Haji
 42. Ratu Thoyibah
 43. Ratu Khairiyah Kumudaningrat
 44. Pangeran Rajaningrat
 45. Tubagus Jahidi
 46. Tubagus Abdul Aziz
 47. Pangeran Rajasantika
 48. Tubagus Kalamudin
 49. Ratu Siti Sa’ban Kusumaningrat
 50. Tubagus Abunasir
 51. Raden Darmakusuma
 52. Raden Hamid
 53. Ratu Sifah
 54. Ratu Minah
 55. Ratu ‘Azizah
 56. Ratu Sehah
 57. Ratu Suba/Ruba
 58. Tubagus Muhammad Said (Pg. Natabaya)

SULTAN MUHAMMAD SYIFA’ ZAINUL ARIFIN (1733-1750) berputra :

 1. Sultan Muhammad ‘Arif
 2. Ratu Ayu
 3. Tubagus Hasannudin
 4. Raden Raja Pangeran Rajasantika
 5. Pangeran Muhammad Rajasantika
 6. Ratu ‘Afiyah
 7. Ratu Sa’diyah
 8. Ratu Halimah
 9. Tubagus Abu Khaer
 10. Ratu Hayati
 11. Tubagus Muhammad Shaleh

SULTAN SYARIFUDDIN ARTU WAKIL (1750-1752 )
– Tidak Berputera

SULTAN MUHAMMAD WASI’ ZAINUL ‘ALIMIN (1752-1753)
– Tidak Berputera

SULTAN MUHAMMAD ‘ARIF ZAINUL ASYIKIN (1753-1773) berputra :

 1. Sultan Abul Mafakhir Muhammad Aliyudin
 2. Sultan Muhyiddin Zainusholiohin
 3. Pangeran Manggala
 4. Pangeran Suralaya
 5. Pangeran Suramanggala

SULTAN ABUL MAFAKHIR MUHAMMAD ALIYUDDIN (1773-1799) berputra :

 1. Sultan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin
 2. Sultan Agilludin (Sultan Aliyuddin II)
 3. Pangeran Darma
 4. Pangeran Muhammad Abbas
 5. Pangeran Musa
 6. Pangeran Yali
 7. Pangeran Ahmad

SULTAN MUHYIDDIN ZAINUSHOLIHIN (1799-1801) berputra :

 1. Sultan Muhammad Shafiuddin

Sultan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin (1801-1802)
Sultan Wakil Pangeran Natawijaya (1802-1803)
Sultan Agilludin (Sultan Aliyuddin II) (1803-1808)
Sultan Wakil Pangeran Suramanggala (1808-1809)
Sultan Muhammad Syafiuddin (1809-1813)
Sultan Muhammad Rafiuddin (1813-1820)

SEJARAH KEBUYUTAN BANTEN

 1. PRABU DEWARATU PULO PANAITAN
 2. PRABU LANGLANG BUANA GUNUNG LOR PULASARI
 3. PRABU MUNDING KALANGON PUNCAK MANIK GUNUNG LOR PULASARI
 4. PRABU SEDASAKTI TAJO POJOK
 5. PRABU MANDITI GUNUNG KARANG
 6. PRABU BANGKALENG CANGKANG
 7. NYAIMAS RATU WIDARA PUTIH SERAM TENGAH LAUTAN
 8. NYAIMAS DJONG
 9. KYAI AGUS DJU
 10. INDRA KUMALA GUNUNG KARANG PEPITU PAKUAN
 11. MANIK KUMALA SUNGAI CIUJUNG

SEJARAH PERGURUAN PARA WALI TANAH BANTEN

 1. SYEIKH MUHAMMAD SHOLEH GUNUNG SANTRI CILEGON
 2. SYEIKH MUHAMMAD SHIHIB TAGAL PAPA MENGGER
 3. SYEIKH ABDUL RO ’UF PARAJAGATI CINGENGE
 4. SYEIKH ABDUL GHANI MENES
 5. SYEIKH MAHDI CARINGIN LABUAN
 6. SYEIKH ABDURROHMAN ASNAWI CARINGIN LABUAN
 7. SYEIKH WALI DAWUD CINGINDANG LABUAN
 8. SYEIKH KIYAI MACHDUM ABDUL DJALIL KALIMAH BARRONI GUNUNG RAMA SUKOWATI LABUAN
 9. SYEIKH CINDRAWULUNG GUNUNG SINDUR TANGERANG
 10. SYEIKH HAJI KAISAN
 11. SYEIKH HAJI SILAIMAN GUNUNG SINDUR
 12. SYEIKH KANJENG KYAI DALEM MUSTOFA GUNUNG SINDUR
 13. SYEIKH KYAI BAGUS ATIK SULAIMAN CHOLIQ SERPONG

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya”.

Iklan

About Tirtayasa

The short command save my keystrokes but don't my brain.

Posted on April 3, 2010, in Goresan and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 73 Komentar.

 1. Kata orang tua saya, saya keturunan ratu rochaya biasa disebut nyai ratu denok dan klo diurut saya keturunan ke 4 dari ratu rochaya atau nyai ratu denok. Orang tua selalu berpesan ga usah krn amalmu untuk dirimu sendiri tidak berpengaruh dari keturunan siapa, tp saya cuma ingin tau saja apakah benar cerita turun temurun dari ibu saya. Dan saya mau menghormati dan mengirimkan doa untuk leluhur saya. Terimakasih admin

 2. Assamualaikum saya mau tanya silsilah abdurrahman ( kendur ) saya ingin tau lebih jauh saya dapat silsilahnya tapi saya cari sumernya gak ketemu mohon petunjuk takut saya salah

 3. Apakah saya termasuk ke duriyyah sulton
  nama:
  ahmad jumroh b khoiruddin b nasim bin akib

 4. Pak, boleh minta informasinya, untuk anak anaknya Raden Rum, itu namanya siapa aja ya pak. Terima kasih sebelumnya.

 5. Apakah ada yg tau tenteng siapakah keturunan kesultanan banten yg berselisih dg orang cina d akhr masa kesultanan banten…. klo ad yg tau kasih infonya ya… mksh 🙂

 6. Banten kan istimewa. Dari bahasa nya kita tau banten adalah tempat orang sunda jaman kuno dahulu. Dari kerajaannya kita tau di Banten ada kerajaan Salakanagara tempo dulu. Kerajaan salakanagara adalah kerajaan pertama dibumi jawadwipa. Dan rakeyan/radyan/raden/tubagus/entol/mas/permas/ayip dan lain sebagainya bisa jadi merupakan keturunan daripada kerajaan salakanagara yang notabene pernah berdiri di Banten. Menyebar ke bumi Nusantara dan diklaim dimasing-masing daerahnya. Dan pada intinya kita hidup dibumi Nusantara Indonesia dipimpin presiden dan wakil presiden. Yang merdeka 17 agustus 1945 berkat perjuangan para pahlawan dari warga biasa sampai keturunan ningrat membela keadilan dan sampai mengorbankan nyawa mereka sendiri membela indonesia. Dan agama islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, menurut saya sebagai muskim kita harus meniru prilaku lebah. Jadi silsilah ini jangan dipakai alasan memberontak dengan alis kami adalah keturunan para raja.

 7. karuniaga hadzami

  asalamualaikum saudara2 Banten…
  saya Karuniaga hadzami
  Kakek saya Drajat Pranakusma bin Amir Prana kusuma…
  saya ingin menelusuri silsilah beliau…barang kali para sesepuh disini bisa memberikan saya informasi terkait hal tersebut.
  gagah.hadzami@gmail.com

 8. Itu syeh daud bin syeh syohib dari cigondang labuan banten..punya murid entol adra’i bin marwah makamnya pas disamping makam syeh daud.. Alhamdulilah entol adra’i bin marwah adalah embah saya..

 9. untuk mengetahui bahwa benar ada keturunan dari kesultanan banten, ada ciri khususnya ga…. makasih

 10. Ass.Wr.Wb…mohon maaf saya mau bertanya, apakah ada petunjuk untuk silsilah dari pangeran Muhammad Thahir, silsilah keatas yg saya tau hanya sampai tubagus Abdul Malik…kalo bapak tau mohon infonya terima kasih wassalam

 11. Tolong Jelaskan silsilah tubagus buang

 12. saya… Denmas Bagus Windu wangsa atmaja saya masih keturunan banten…di catatan saya ada nama Pangeran Arya Makdiraja Adi…..apakah sama dengan Pangeran Maduraja…tolong kasih tau saya…Buyut Saya bernama Raden Su’it Suhadirja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

rommypujianto

photographs of thousand words

wulanpurnamawita26

Just another WordPress.com site

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Catatan Tirtayasa

the short command save my keystrokes but don't save my brain

%d blogger menyukai ini: