Ma’rifatul Insaani (Mengenal Manusia)


Ma’rifatul Insaani (Mengenal Manusia)

 1. Maadahul Khalqi (Hakikat Manusia & Asal Kejadiannya)
 • Ath-Thiinu Tsumma Nufikha Fiihir-Ruuhu (Dari tanah, kemudian Allah Swt. meniupkan ruhnya)
 • An-Nuthfatu (setetes nuthfah. Baca Qs. [32] : 7-9, [86] : 6-7)

Makaanatul Insaani (Kedudukan Manusia)

 • Afdhalul Khalqi (Makhluk paling mulia. Baca Qs.[17] : 70)
 • Ahsanu at-Taqwiimi (Makhluk yang paling indah bentuk dan kejadiaannya. Baca Qs. [95] : 4)
 • Lahu Haqqul Ikhtiyaari wat-Tafriiqi Bainal Haqqi wal Baathili (Makhluq yang diberikan kebebasan memilih dan membedakan antara yang baik (Haqq) dan yang buruk (bathil). Baca Qs. [97] : 7-10)
 • Muzawwaddu Bil ‘Ilmi Wa Adawaatihi (Makhluk yang diberi kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan dibekali alat-alat yang mendukungnya. Baca Qs. [96]: 1-5)
  • As-Sam’i Wa Bashari wal Fu’aadi (Pendengaran, penglihatan, dan hati. Baca Qs. [16] : 78)
  • Al-Lisaani (Lisan. Baca Qs. [90]: 8-9, [55] : 4)
  • Al-Qalami (Pena. Baca Qs. [68] : 1-2, [96] : 4)
 • Khalifatullaahi fil Ardhi (Khalifah Alah Swt. di bumi)
  • Tanfiidzu Syarii’atillaahi Fiiha (Sebagai pemimpin yang mengatur dengan syari’at Allah. Baca Qs. [2] : 30, [33] : 72)
  • ‘Amaaratul Ardhi (Memakmurkan bumi. Baca Qs. [11] : 61)
  • Nasyrul ‘Adaalati Wal Mashaalihi Fiihaa (Menybarkan keadilan dan kemaslahatan. Baca Qs. [57] : 25, [38] : 26)
 • Makhluqun Mukallafun (Makhluk yang diberikan beban. Baca Qs. [51] : 56)
 1. A’daa’ul Insaani (Musuh Manusia)
 • As-Syaithaanu (Syetan. Baca Qs. [35] : 6, [2]; 168-169, [36] : 60-62)
 • An-Nafsu (Hawa Nafsu. Baca Qs. [12] : 53, [19] : 59)
 • al-Kuffaaru (Orang-orang kafir. Baca Qs. [4] : 101)
 • Ad-Daina Yashudduuna ‘an Sabiliillaahi (Orang yang menghalagi Dinullah)
 • Ath-Thaaghuutu (Thaghut. Baca Qs. [28] : 8, [2] : 257)
 • Al-Munaafiquuna (Orang munafiq. Baca Qs. [63] : 4)
 • Ahlul Kitaabi (Ahlul Kitab. Baca Qs. [5] : 82, [2] : 120)
 1. Shifaatul Insaani (Sifat-sifat Manusia)
 • Al-Jaahilu Azh-Zhalimu (Bodoh, tidak mengetahui, aniaya. Baca Qs. [14] : 34, [33] : 72)
 • Adh-Dha’fu (Lemah. Baca Qs. [4] : 28)
 • Al-Haluu’u (Keluh kesah. Baca Qs. [70] : 19)
 • Al-Bukhlu (Kikir. Baca Qs. [70] : 19, [17] : 100)
 • Mujaawazatul Haddi (Melampaui batas. Baca Qs. [96] : 6)
 • Al-‘Ajalatu (Tergesa-gesa. Baca Qs. [17] : 11, [21] : 37)
 • Al-Ya’su (Putus asa. Baca Qs. [17] : 83)
 • Al-Jadalu (Banyak menentang. Baca Qs. [18] : 54)
 • Qaliilusy-Syukri (Enggan bersyukur. Baca Qs. [41] : 51, [42] : 48, [100] : 6-7)
 • Al-Istighnaa’u (Merasa cukup. Baca Qs. [96] : 6-7)
 • Al-Kibru (Sombong. Baca Qs. [17] : 83)
 • Al-Haniifu (Hanif. Baca Qs. [30] : 30)
 • Al-Ikhtiyaaru (Memilih. Baca Qs. [2] : 256, [10] : 99)
 • Al-‘Ubuudiyyatu (Mengabdi. Baca Qs. [2] : 165, [51] : 56)
 • Al-Mahabbatu (Cinta. Baca Qs. [2] : 165, [3] : 14)
 • Al-Jamaa’atu (Berjama’ah. Baca Qs. [43] : 13)
 1. Zaadul Hayaati (Bekal Hidup Manusia)
 • Ar-Rizqu (Rizki. Baca Qs. [67] : 15, [14] : 32-34, [45] : 13)
 • Al-‘Ilmu (Ilmu Pengetahuan. Baca Qs. [2] : 31, [16] : 78, [96] : 1-5,
  [17] : 12)
 • Al-Hidayah (Hidayah. Baca Qs. [16] : 36)
 1. Anwaa’ul Insaani (Pembagian Manusia)
 • Yuhibbunallaahu (Manusia yang dicintai Allah Swt.)
 • Al-Muhsinuuna (orang-orang yang berbuat Ihsan. Baca Qs. [2] : 195, [3] : 134, [5] : 13)
 • Al-Muttaquuna (Orang-orang yang bertaqwa. Baca Qs. [9] : 7, [3] : 76)
 • Ash-Shaabiruuna (orang-orang yang sabar. Baca Qs. [3] : 146)
 • Al-Mutawakkiluuna (Orang-orang yang bertawakkal. Baca Qs. [3] : 159)
 • At-Tawwaabuunal Mutathahharuuna (Orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Baca Qs. [9] : 108, [2] : 222)
 • Al-Muqsithuuna (Orang-orang yang adil. Baca Qs. [5] : 42, [49] : 9)
 • Al-Mujaahiduuna (Orang-orang yang berjihad. Baca Qs. [61] : 4, [5] : 54)
 • Alladiina Yuhibbuunallaahi (Yang mencintai Allah. Baca Qs. [3] : 31, [5] : 54)
 • Ruhaama’u Bil Mu’miniina (Yang bersifat lemah lembut terhadap orang mu’min. Baca Qs. [5] :54)
 • Asyidda’u ‘Alal Kuffaari (Keras / tegas terhadap orang kafir. Baca Qs. [5] : 54)
 • La Yakhaafuuna Fillaahi lawmata Laimin (Yang tidak takut celaan dalam mengakkan Dinullah. Baca Qs. [5] : 54)
 • Al-Mu’minuuna (Orang-orang Beriman. Baca Qs. [48] : 18)
 • Alladziina Yakhsyaunallaahi (orang-orang yang takut kepada Allah. Baca Qs. [98] : 8)

Yubghidhuhullaahi (Manusia Yang dibenci Allah Swt.))

 • Al-Kaafiruuna (Orang-orang kafir. Baca Qs. [3] : 32)
 • Al-Munaafiquuna (Orang-orang munafik. Baca Qs. [9] : 68, [33] : 73)
 • Azh-Zhaalimuuna (Orang-orang Zhalim. Baca Qs. [3] : 57, [3] : 140)
 • Al-Mujaawizuunal Hadda (Orang-orang yang melampaui batas. Baca Qs. [2] : 190, [5] : 87)
 • Al-Mufsiduuna (Orang-orang yang merusak. Baca Qs. [5] : 64, [28] : 77)
 • Al-Mukhtaalul Fakhuura (Orang-orang yang angkuh / sombong. Baca Qs. [28] : 76)
 • Al-Mustaktabiruuna (Orang-orang yang sombong. Baca Qs. [16] : 23)
 • Al-Farihuuna (orang-orang yang membanggakan diri. Baca Qs. [28] : 76)
 • Al-Musrifuunal Mubadz-dziruuna (Orang-orang yang berlebihan, boros. Baca Qs. [6] : 141, [7] : 31)
 • Al-Khaa’inuuna (Orang-orang yang berkhianat dan bergelimang dosa. Baca Qs. [4] : 107, [22] : 38)
 • Al-Musyrikuuna (Orang-orang musyrik. Baca Qs. [33] : 73)
 • Al-Faasiquuna (Orang-orang fasik. Baca Qs. [9] : 96)
 • Alladziina Yashudduuna ‘an Sabiilillahi (Orang-orang yang menghalangi jalan Allah. Baca Qs. [7] : 45)
Iklan

About Tirtayasa

The short command save my keystrokes but don't my brain.

Posted on Februari 21, 2012, in Oase and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

rommypujianto

photographs of thousand words

wulanpurnamawita26

Just another WordPress.com site

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Catatan Tirtayasa

the short command save my keystrokes but don't save my brain

%d blogger menyukai ini: